Openbaring 18

Openbaring 18

Val van Babilon.
Klaagtone op die aarde.

(Die einde van die sewe jaar verdrukking is besig om vinnig nader te kom. Die antichris se hoofkwartier was in Babilon en is toe verskuif na Jerusalem in die middel van die sewe jaar verdrukkings tydperk.) 1 En nŠ hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. 2 En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesÍ: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voŽls,(Die stad Babilon word huidiglik deur Saddam Hussein herbou. Ja dit is waar. Babilon is byna voltooi. Daar word jaarliks 'n afgode fees in hierdie herboude stad gehou. Daar is ongevee 143 veskillende tempels en altare vir afgode herbou in Babilon. Die laaste hotel wat herbou gaan word sal in die vorm van 'n piramiede wees met die boonste val gewy aan afgode diens en altare. Dit word alles in die boek " A palace for the Antichrist" deur Joseph R Chambers beskryf.) 3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. (Die meeste besighede sal betrokke raak in Babilon omdat dit 'n besigheids stad sal word. 60% van die wêreld se olie is in die golf gebied. Daar is geen einde aan die besigheids moontlikhede nie.) 4 En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sÍ: Gaan uit haar uit, my volk, (Hier is 'n soortgelyke waarskuwing as wat God aan Lot gegee het om van Soddom en Gemorra af te vlug.) sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hÍ en van haar plae ontvang nie. 5 Want haar sondes reik tot aan die hemel, (Daar sal so baie sondige dinge in hierdie plek plaasvind dit is net nie waar nie.)en God het haar ongeregtighede onthou. 6 Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. 7 Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na diť mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sÍ: Ek sit as koningin (Babilon se prag en praal word vergelyk met die van 'n koningin.) en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie 8 daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. 9 En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, 10 terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sÍ: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom! (Babilon sal in een dag vernietig word, en dan sal dit brand vir ewig. Lees openbaring 16:17-19. Babilon is op 'n meer van teer en olie gebou. Ja die Almagtige het klaar die brandstof vir hierdie ewige vuur voorsien.) 11 En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, (Die wêreld se effektebeurse sal in een stort en geld sal niks werd wees nie.) 12 koopware van goud en silwer en edelgesteente en pÍrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer 13 en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. 14 En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. 15 Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sÍ: 16 Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pÍrels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is! 17 En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan (Met die Golf oorlog het ons gesien wat brandende olie velde veroorsaak. Dit sal hierdie keer nog erger wees. Die skepe in die Persiese Golf sal die rook sien wat uit Babilon kom.) 18 en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesÍ: Watter stad is soos die groot stad? 19 En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesÍ: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes! 20 Verbly (Daar is 3 keer wanneer die Hemel hom sal verbly in openbaring: jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het! 21 En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi (Simboliseer geweldige krag.) en gesÍ: So, met 'n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. (Die oorblyfsels vandie ou Babilon is gebruik om die nuwe een te bou. Die verwoesting van die laaste Babilon sal so groot wees dat die fondamente nooit weer gekry sal word nie.) 22 En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. 23 En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, (Hier is die sesde versteekte Manora in openbaring. Die lig van die lamp sal nooit weer in jou skyn nie.)en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery (Dit sluit vedowingsmiddels in.) is al die nasies verlei. 24 En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is.
volgende hoofstuk
indeks
vorige hoofstuk

Kopiereg van die Bybelteks © Bybelgenootskap van Suid Afrika 1953